Blue Flower

Hieronder worden de meest gebruikte varianten weergegeven: 

 Traditionele Cache

 Dit is het originele type cache tenminste bestaande uit een doos met een logboek. In de cache kunnen ook ruilobjecten zitten. Normaliter zul je een Tupperware-achtige doos/emmer of een munitiekist vinden gevuld met goodies (ruilspulletjes), of een kleiner potje ("microcache") die te klein is voor spullen behalve voor het logboek.

 Multi Cache / Offset Cache

 Een meervoudige cache kan bestaan uit 2 of meer caches bij een multi of uit 2 of meer waypoints (WP), dit zijn punten (coordinaten) op de route, bij een offset cache. Er zijn vele variaties mogelijk, maar vaak bevat de eerste cache/WP een hint om de tweede te vinden, de tweede bevat een hint voor de derde, enzovoorts, tot de eindcache gevonden is. Hier is dus, in tegenstelling tot de traditionele cache, sprake van een tocht langs meerdere coordinaten. De vragen die onderweg of bij de WP's gesteld worden kunnen alleen maar op lokatie worden beantwoord.

  Earth Cache

 Earth Caches zijn virtuele caches met een educatief doel. De cacher komt op een geologisch leerzame plaats en moet daar (in plaats van het invullen van een logboek) zijn aanwezigheid aantonen door aan twee opdrachten te voldoen. Op de eerste plaats moet bij zijn log een foto geplaatst worden waarop zowel de cacher als de locatie te zien zijn. Op de tweede plaats moet er een vraag beantwoord worden waarvoor de informatie alleen ter plaatse beschikbaar is.

 Onbekende Cache


 De Onbekende Cache (of puzzelcache) is het vangnet voor caches die niet onder een van de andere types vallen. Hieronder vallen caches waar je eerst (thuis) raadsels moet oplossen, op zoek moet naar dingen of aan andere voorwaarden moet voldoen, voor je op zoek kan naar de fysieke cache en het logboek.


Er zijn nog wel enkele andere varianten maar het gaat te ver om deze hier toe te lichten.